Vergoeding

 

Psychologische hulp binnen de basis-GGZ wordt door alle zorgverzekeraars waar ik een contract mee heb volledig vergoed..

Ik heb met alle verzekeraars een contract. Dit betekent dat de rekening niet naar u maar naar de verzekeraar gaat en dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen.  De vergoeding valt echter wel onder het verplichte eigen risico.

U hebt wel altijd een  schriftelijke verwijzing van de huisarts nodig.

 

Een nieuwe bekostiging in 2022: Het Zorg Prestatie Model.

Per 1 januari 2022 wordt er een nieuw prestatie- en declaratiesysteem ingevoerd door de zorgverzekeraars en moet er voortaan per behandeling gedeclareerd gaan worden. Ook wordt er in het nieuwe model niet meer aan het einde van een heel behandeltraject afgerekend met uw zorgverzekeraar maar worden per maand de losse consulten gefactureerd.

Dit betekent dat alle behandelingen gestart in 2021 eind december administratief worden afgerond en per 1 januari 2022 in de nieuwe bekostiging weer worden gestart.

De bijbehorende declaraties moeten voor 31 december volgens het huidige systeem worden ingediend  en per 1 januari 2022 in de nieuwe bekostiging weer worden gestart.

Het gevolg voor u als cliënt is dat u van uw verzekeringsmaatschappij eventueel een rekening kunt verwachten over het nog openstaande eigen risico 2021 van max. € 385.- . De voortgezette behandeling in 2022 gaat vervolgens ten laste van uw eigen risico 2022! 

Meer informatie kunt u vinden op de website van de NZA

https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/nieuwe-bekostiging-ggz  

en op de website van de LVVP:

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

NB: Bel tijdig af!
Zorgverzekeraars vergoeden n.l. alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Als u binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak de afspraak afzegt of niet komt worden de kosten van de afgesproken sessie bij u in rekening gebracht. Zegt u daarom altijd tijdig telefonisch af. U kunt altijd de voicemail inspreken.

 

Tijdstip van bellen:

U kunt altijd bellen. De voicemail wordt geregeld afgeluisterd. Ik bel u zo mogelijk dezelfde dag nog terug. Verder ben ik telefonisch het beste te bereiken tussen 13.00 uur en 14.00 uur.
Ook een mailtje voldoet.
Heb je nog vragen of wil je weten of ik je helpen kan? Bel gerust voor een afspraak of stuur een email.